Databases of Wuliao Jiazhi Zeli of Gansu Province

ヌ德基玥ㄒ计沮畐

Contents ヘ录

1. Preface on the databases of Wuliao Jiazhi Zeli 基玥ㄒ计沮畐弧
2. Memorials 篜
3. Wuliao Jiazhi Zeli Zong lue 基羆畧
4. Fanli ㄒ
5. Databases of materials 基计沮畐

1) Lanzhoufu 孽┎
2) Gongchangfu 綿┎
3) Jiezhou 刘顶
4) Pingliangfu キ睤┎
5) Qinzhou 刘
6) Qingyangfu 紋锭┎
7) Ningxiafu 圭甃┎
8) Xiningfu ﹁圭┎
9) Liangzhoufu 睤┎
10) Ganzhoufu ヌ┎
11) Suzhou 刘德
12) Anxifu ﹁┎

6. Database of wages 基计沮畐
7. Database of transport cost 笲基计沮畐

Email: zeli@ihns.ac.cn or sinologie@uni-tuebingen.de.